Privacy Beleid

Privacyverklaring voor www.castellocheese.com/nl-nl/

Arla Foods B.V. (“Arla”) beschermt de privacy van uw persoonsgegevens. In deze verklaring wordt beschreven hoe Arla, als gegevensbeheerder, persoonsgegevens over u verzamelt en verwerkt in verband met het gebruik van onze website www.castellocheese.com/nl-nl/ 

Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe we uw persoonsgegevens verwerken, gebruiken en bekendmaken. Neem bij vragen over het door Arla verwerken van uw persoonsgegevens contact op met dataprivacy@arlafoods.com 

Deze verklaring gaat in op de volgende onderwerpen: 

1.         categorieën persoonsgegevens en doeleinden;

2.         bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens;

3.         bewaarperiode;

4.         uw rechten;

5.         contact;

6.         wijzigingen in deze privacyverklaring.

 

1. Categorieën persoonsgegevens en doeleinden

1.1 We verzamelen en verwerken de onderstaande soorten persoonsgegevens over u:

 • Bezoekersgedrag op de website
 • Informatie bij deelname aan competities
 • Contactinformatie
 • Informatie over vragen of klachten ingevuld op het online contactformulier
 • Bankgegevens voor het vergoeden van producten waar een klacht over is of voor het betalen bij deelname aan cash back acties 

1.2 We verwerken de persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden en op de vermelde rechtsgronden:

 • Deelname aan competities (GDPR art. 6(1)(b))
 • De mogelijkheid contact met u op te nemen als u het contactformulier invult op www.castellocheese.com/nl-nl/ (GDPR art. 6(1)(b))
 • Administratie van gebruikersprofiel (GDPR art. 6(1)(b)
 • Verzenden van nieuwsbrieven (GDPR art. 6(1)(a)) 

Wanneer we voor de bovenstaande doeleinden rechtstreeks via u persoonsgegevens verzamelen, verstrekt u de persoonsgegevens om mee te doen aan wedstrijden, contact met ons op te nemen of gebruik te maken van onze diensten. U bent niet verplicht ons de informatie te verstrekken. De gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens zijn dat u niet kunt deelnemen aan competities, geen contact met ons kan opnemen d.m.v. het online contactformulier of gebruik kunt maken van de andere diensten.

Als onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming (GDPR art 6 (1) (a)), kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de verwerking. 

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van technische informatie voor statistische doeleinden van niet-persoonlijke aard. Raadpleeg ons cookiebeleid hier.

 

2. Bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens

2.1 Bekendmaking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen op de vermelde rechtsgronden worden bekendgemaakt aan en gedeeld met de onderstaande ontvangers:

 • Aanbieders en distributeurs van prijzen bij competities (GDPR art. 6(1)(b)
 • Belastingautoriteiten, wanneer hier naar gevraagd wordt (GDPR art. 6(1)(c)

2.2 Beschikbaar stellen van persoonsgegevens aan gegevensverwerkers

Wij stellen persoonsgegevens beschikbaar aan onze zakelijke partners, waaronder IT-dienstverleners en marketingbureaus die namens ons persoonsgegevens opslaan en verwerken. Deze zakelijke partners en dienstverleners moeten de instructies van Arla met betrekking tot het opslaan en verwerken van persoonsgegevens opvolgen. 

3. Bewaarperiode

We slaan de persoonsgegevens op zo lang als nodig is voor de verwezenlijking van de bovenstaande doeleinden.

 • Gebruikersprofielen op www.castellocheese.com/nl-nl/ worden opgeslagen totdat de gebruiker verzoekt tot verwijdering
 • Contactinformatie en details bij vragen of klachten worden tot maximal 12 maanden bewaard nadat de vraag of klacht is opgelost
 • Competitiedata wordt maximal 30 dagen nadat de prijs is uitgereikt en verzonden, bewaard
 • Financiële transactiedata wordt volgens boekhoudkundige regelgeving maximaal 8 jaar bewaard nadat de transactie is gedaan 

4. Uw rechten

Behoudens wettelijke uitzonderingen heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens over u die wij in ons bezit hebben en verwerken. 

Daarnaast heeft u het recht ons te verzoeken tot rectificatie van persoonsgegevens over u die mogelijk onjuist zijn en tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U mag vragen persoonsgegevens te ontvangen die u ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm heeft verstrekt als onze verwerking van die persoonsgegevens berust op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten (dataportabiliteit). 

Op uw verzoek zullen we persoonsgegevens over u wissen, tenzij we een rechtsgrond hebben om de verwerking voort te zetten. 

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de daarvoor bevoegde instantie, Autoriteit Persoonsgegevens. 

5. Contact

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens of als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen. U kunt contact opnemen met (dataprivacy@arlafoods.com). 

Adresgegevens:

Arla Foods B.V.
Gildenstraat 30 Nijkerk
Nederland

Date: 12.03.2018

 

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.