castello-fullfavorites iconBasket Copyicon-checkmarkicon-facebookicon-globeInstagramicon-pinterestCastello sustainability-08 Copy 7icon-youtubeservings icon mediumtimerTime icon big

Gebruiksvoorwaarden

Arla Foods Standaard gebruiksvoorwaarden. Deze website wordt u aangeboden door Arla Foods amba. Als u opmerkingen of vragen heeft, neem dan contact met ons op via arla@arlafoods.com of door ons te schrijven op Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Denemarken.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd. Als u deze gebruiksvoorwaarden of een deel ervan niet accepteert, mag u de website niet betreden of gebruiken.

Arla kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Uw voortgezet gebruik van deze website (of een van de andere websites van Arlas) na een dergelijke wijziging toont aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

We zullen alle wijzigingen die we in de gebruiksvoorwaarden aanbrengen benadrukken, maar we raden u aan de gebruiksvoorwaarden vaak te controleren. Als u niet akkoord gaat met een wijziging van de gebruiksvoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Arla-websites.

1. NAUWKEURIGHEID VAN DE INHOUD

Arla stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website accuraat en up-to-date is, maar Arla biedt geen garanties (expliciet impliciet of anderszins) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op de website verschijnt .

Arla kan naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving vooraf materiaal van de website verwijderen.

Alle informatie die wordt aangeboden met betrekking tot de voedingswaarde of gezondheidsvoordelen van een van de Arla-producten of met betrekking tot andere medische problemen is van algemene aard. Het is geen vervanging voor medisch advies en er mag niet op worden vertrouwd. U moet specifieke vragen stellen aan uw arts. Als u ervoor kiest om op dergelijke informatie te vertrouwen, doet u dit volledig op eigen risico en (onderhevig aan de toepasselijke wetgeving) kan Arla niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitkomst.

2. INTELLECTUELE EIGENDOM

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website, software en alle HTML en andere code op deze website te allen tijde berusten bij Arla en / of haar licentiegevers en wordt beschermd door het auteursrecht en andere wetten en internationale verdragsbepalingen.

Gebruikers mogen geen materiaal wijzigen en kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, herdistribueren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, commercieel exploiteren, afgeleide werken maken van, overdragen of verkopen van materiaal dat van tijd tot tijd op de website kan worden weergegeven zonder eerst toestemming te hebben verkregen om dit schriftelijk van Arla te doen.

De website en de inhoud ervan zijn copyright-materiaal en het copyright is eigendom van Arla Foods, tenzij anders vermeld. Zonder het voorgaande te beperken, is het kopiëren van de bovengenoemde materialen naar een andere server of locatie voor publicatie, reproductie of distributie uitdrukkelijk verboden.

Alle handelsmerken die op de website verschijnen, zijn ofwel eigendom van Arla Foods of Arla Foods heeft toestemming gekregen van de merkhouder om het handelsmerk op de website te gebruiken.

Als u toestemming wilt verkrijgen om gebruik te maken van de handelsmerken of ander materiaal dat van tijd tot tijd op de website kan worden weergegeven, neem dan contact met ons op via arla@arlafoods.com.

3. BEELDBANKEN

Bepaalde afbeeldingen en materialen worden via de Beeldbank voor beperkt gebruik beschikbaar gesteld.

Als u een van de afbeeldingen of materialen die in de beeldbank verschijnen wilt gebruiken, moet u zich eerst bij Arla registreren. Een registratieformulier en de licentievoorwaarden verschijnen bij de Beeldbank.

4. VERBOD OP COMMERCIEEL GEBRUIK VAN INHOUD WEBSITE

Het is u toegestaan ​​om het materiaal dat van tijd tot tijd op de website wordt weergegeven alleen te gebruiken zoals uitdrukkelijk is toegestaan ​​door Arla of haar licentiegevers.

Deze website is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot Arla-producten en de website is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Gebruikers mogen deze website of het materiaal dat op de website verschijnt niet van tijd tot tijd gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief (maar niet beperkt tot) advertenties of om activiteiten op een andere website te promoten of te genereren.

5. LINKEN

Arla kan van tijd tot tijd links op deze website opnemen naar andere websites of bronnen die worden beheerd door andere partijen dan Arla. Deze links zijn bedoeld voor het gemak van gebruikers en Arla is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen en onderschrijft of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites of bronnen en heeft geen verantwoordelijkheid voor of controle over het privacybeleid (indien aanwezig) van de beheerders van de externe websites.

U wordt ten zeerste aangeraden om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze externe websites te controleren voordat u ze betreedt of er gebruik van maakt.

Als u een hyperlink wilt maken naar deze website of naar een andere website die wordt beheerd of onderhouden door Arla Foods, neem dan contact op met Helle Braad Lindahl via arla@arlafoods.com. Arla verwelkomt over het algemeen links naar haar websites. Door zo te linken, gaat u ermee akkoord dat Arla kan eisen dat de link wordt verwijderd als, naar het oordeel van Arlas, enig aspect van de linkwebsite, de inhoud ervan of enige andere aangelegenheid met betrekking tot de link bezwaarlijk is voor Arla.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het internet is van nature een onbetrouwbaar medium. Bijgevolg accepteert u dat deze website wordt aangeboden op een beschikbare basis en als beschikbaar.

Arla neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Website

werkt te allen tijde naar behoren, maar Arla garandeert niet dat deze website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze website of de server die deze beschikbaar maakt, vrij is van softwarevirussen of bugs of andere defecten.

Hoewel Arla de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel niet uitsluit, aanvaardt u door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren dat Arla niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van het bezoeken van deze website of het gebruik van de informatie die beschikbaar is op de website. U moet uw eigen voorzorgsmaatregelen nemen (inclusief maar niet beperkt tot het installeren van adequate beschermingsmaatregelen om te beschermen tegen softwarevirussen en ervoor te zorgen dat u up-to-date kopieën van alle gegevens bewaart) om uzelf te beschermen tegen verlies of schade.