castello-fullfavorites iconBasket Copyicon-checkmarkicon-facebookicon-globeInstagramicon-pinterestCastello sustainability-08 Copy 7icon-youtubeservings icon mediumtimerTime icon big

Personvernerklæring

Arla Foods vet at du bryr deg om hvordan informasjonen om deg blir brukt og deles, og det er viktig å sørge for at slik informasjon, og besittelsen av den, er ordentlig ivaretatt.

Denne personvernpolitikken angir trinnene vi tar for å sikre at informasjon som er gitt til oss, holdes sikker og konfidensiell og brukes bare til de formålene den er gitt.

PERSONLIG INFORMASJON

Den eneste personlige informasjonen vi samler er den personlige informasjonen du gir til oss når du registrerer deg hos oss eller når du kommuniserer med oss via vår nettside. Vi vil til enhver tid, på forespørsel, gi deg en kopi av personlig informasjon som vi har om deg. 

Vårt nettsted lagrer eller tar ikke opp personlig informasjon automatisk, men logger bare brukerens Internet Protocol-adresse, som automatisk gjenkjennes av webserveren, som deretter leverer nettsider til datamaskinen. Hvis du er koblet til Internett, vil du ha en Internett-protokolladresse som kan se slik ut: 197.188.58.9.

PRIVATINFORMASJON FOR CASTELLO.NO

Denne erklæringen beskriver hvordan Arla Foods Amba. vil som dataansvarlig samle inn og behandle personopplysninger om deg i forbindelse med bruk av de elektroniske tjenestene som er knyttet til Castello.no 

Vennligst les setningen nøye for å forstå hvordan vi behandler, bruker og avslører dine personlige data. Hvis du har spørsmål angående Castellos behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår ledende spesialist på datasikkerhet (dataprivacy@arlafoods.com). 

Dette utsagnet berører følgende emner:

1. Personlige kategorier av data og formål

2. Opplysninger og overføring av personopplysninger

3. Retensjonsperiode

4. Dine rettigheter

5. Kontakt

6. Endringer i denne personvernerklæringen

1. KATEGORIER AV PERSONLIG DATA OG FORMÅL

1.1 Vi samler inn og behandler følgende typer personopplysninger på deg:

 •  IP adresse
 •  Adferdsdata på nettstedet
 •  Konkurransinformasjon
 •  Kontaktinformasjon

1.2 Vi behandler personopplysningene for følgende formål og på listen over juridiske grunner:

 •  Deltakelse i konkurranser (GDPR art 6 (1) (b))
 •  Å kunne svare når kontaktet via Castellocheese.com (GDPR art 6 (1) (b))
 •  Administrasjon av brukerprofil (GDPR art 6 (1) (b)
 •  Personliggjøring av erfaringen på castellocheese.com (GDPR art. 6 (1) (b)
 •  Sende ut nyhetsbrev (GDPR art. 6 (1) (a))

Når vi samler personopplysninger direkte fra deg med det formål som er beskrevet ovenfor, gir du oppførselsdataene når du surfer på nettstedet, og personopplysninger frivillig for å delta i konkurranser, kontakte oss eller bruke tjenester. Konsekvensene av å ikke gi personopplysningene er at du ikke kan delta i konkurranser, ta kontakt med Castello via kontaktskjemaet på Castellocheese.com eller bruk de oppgitte tjenestene.

2. OPPLYSNING OG OVERFØRSEL AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Opplysninger om personopplysninger

Personopplysningene vil bli avslørt og delt med følgende mottakere basert på de oppførte juridiske grunnlagene:

 •  Konkurranseprisleverandører og transportører (GDPR art 6 (1) (b)
 •  Skattemyndighetene (GDPR artikkel 6 (a) (c)

2.2 Lag personlige data tilgjengelig for dataprosessorer

Vi lager personopplysninger til våre samarbeidspartnere, inkludert IT-leverandører som lagrer og behandler personlige data på våre vegne. Slike forretningspartnere og leverandører er underlagt Castellos instruksjoner om lagring og behandling av personopplysninger. Videre er det Castells ansvar at lagringen og behandlingen er i samsvar med personvernlovgivningen.

 

3. RETENSJONSPERIODE

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene ovenfor.

 •  Brukerprofiler på Castellocheese.com lagres til forespurt slettet av brukeren
 •  Kontaktinformasjon og detaljer om forespørsel lagres i maksimalt 12 måneder etter at forespørselen er løst
 •  Konkurransedata vil bli lagret i maksimalt 30 dager etter at prisen har blitt fullt ut hevdet og sendt

4. DINE RETTIGHETER

Med forbehold om visse lovbestemte unntak har du rett til å be om tilgang til personopplysningene vi holder og behandler med hensyn til deg.

Videre har du rett til å be oss om å rette opp eventuelle personlige opplysninger om deg som kan være feil, samt retten til å be om å begrense behandlingen av dine personlige data.

Du kan be om å motta personlige opplysninger om deg som du har gitt oss et strukturert, vanlig og maskinlesbart format hvis vår behandling av slike personopplysninger er basert på ditt samtykke eller en kontrakt du har inngått med oss (dataportabilitet) .

På forespørsel vil vi slette personlige data om deg, med mindre vi har et rettslig grunnlag for videreføring av behandlingen.

Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten, for eksempel Datatilsynet.

5. KONTAKT

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål angående beskyttelse av dine personlige data.