castello-fullfavorites iconBasket Copyicon-checkmarkicon-facebookicon-globeInstagramicon-pinterestCastello sustainability-08 Copy 7icon-youtubeservings icon mediumtimerTime icon big

VILKÅR FOR BRUK

Arla Foods Standard vilkår for bruk av nettstedet. Denne nettsiden er hentet til deg av Arla Foods Amba. Har du kommentarer eller spørsmål, vennligst kontakt oss på arla@arlafoods.com eller ved å skrive til oss på Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Danmark.

Ved å gå inn og bruke nettstedet, anses du å ha lest og akseptert disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene eller deler av dem, bør du ikke legge inn eller bruke nettstedet. 

Arla kan endre disse bruksvilkårene fra tid til annen. Din fortsatte bruk av denne nettsiden (eller noen av Arlas andre nettsteder) etter en slik endring viser at avtalen din er bundet av de endrede bruksvilkårene. 

Vi vil fremheve eventuelle endringer vi gjør i vilkårene for bruk, men vi anbefaler deg å sjekke vilkårene for bruk ofte. Hvis du ikke godtar noen endring i vilkårene for bruk, må du umiddelbart slutte å bruke Arla-nettstedene.

 

1. NØYAKTIGHET AV INNHOLD 

Arla gjør sitt ytterste for å sikre at innholdet på nettsiden er nøyaktig og oppdatert, men Arla gir ingen garantier (uansett uttrykt underforstått eller på annen måte) med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som vises på nettsiden . 

Arla kan fjerne materiale fra nettsiden etter eget skjønn og uten å legge merke til det. 

Eventuell informasjon som tilbys i forhold til næringsinnholdet eller helsemessige fordeler av noen av Arla-produktene eller i forhold til andre medisinske problemer, er generelt av natur. Det er ikke en erstatning for medisinsk rådgivning, og det bør ikke stole på. Du bør ta opp spesifikke spørsmål med legen din. Hvis du velger å stole på slik informasjon, gjør du det helt på egen risiko og (underlagt gjeldende lover) kan Arla ikke holdes ansvarlig for utfallet.

 

2. INTELLEKTUAL EIENDOM 

Du anerkjenner og godtar at all opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter i innholdet på nettstedet, programvaren og all HTML og annen kode som finnes på dette nettstedet, forblir til enhver tid knyttet til Arla og / eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og andre lover og internasjonale traktatbestemmelser. 

Brukere kan ikke modifisere, kopiere, distribuere, overføre, vise, omfordele, reprodusere, publisere, lisensiere, kommersielt utnytte, opprette avledede verk fra, overføre eller selge materiale som kan vises på Nettstedet fra tid til annen uten først å få tillatelse å gjøre det fra Arla skriftlig. 

Nettstedet og dets innhold er opphavsrettsmateriale, og opphavsretten eies av Arla Foods, med mindre annet er oppgitt. Uten begrensning av det foregående er det eksplisitt forbudt å kopiere ovennevnte materialer til annen server eller sted for publisering, reproduksjon eller distribusjon. 

Alle varemerker som vises på Nettstedet er enten eid av Arla Foods eller Arla Foods har fått tillatelse fra varemerkeinnehaveren til å bruke varemerket på nettstedet. 

Hvis du ønsker å få tillatelse til å benytte noen av varemerkene eller annet materiale som kan vises på Nettstedet fra tid til annen, vennligst kontakt oss arla@arlafoods.com.

 

3. BILDBANKER 

Visse bilder og materiale blir gjort tilgjengelige for begrenset bruk gjennom Image Bank. 

Hvis du ønsker å bruke noen av bildene eller materialet som vises i Image Bank, må du først registrere deg hos Arla. Et registreringsskjema og lisensvilkårene vises på Image Bank. 

4. FORBUD OM KOMMERSIELL BRUK AV INNHOLDET PÅ NETTSIDEN 

Du har lov til å bruke materialet som vises på Nettsiden fra tid til annen, bare som autorisert av Arla eller dets lisensgivere. 

Dette nettstedet er ment å gi informasjon om Arla-produkter, og nettstedet er laget for personlig, ikke-kommersielt bruk. 

Brukere må ikke bruke denne nettsiden eller noe av materialet som vises på nettstedet fra tid til annen for å fremme kommersiell hensikt, inkludert (men ikke begrenset til) annonsering eller for å fremme eller generere aktivitet på noe annet nettsted.

 

5. LINKING 

Arla kan fra tid til annen inkludere lenker på denne nettsiden til andre nettsteder eller ressurser som drives av andre enn Arla. Disse koblingene er gitt for brukers bekvemmelighet, og Arla er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser og støtter ikke eller aksepterer ansvaret for innholdet på slike eksterne nettsteder eller ressurser og har ikke ansvar for eller kontroll over personvernreglene (hvis noen) av operatørene på de eksterne nettstedene. 

Du anbefales på det sterkeste å sjekke vilkårene for bruk og personvernreglene for disse eksterne nettstedene før du går inn eller bruker dem.

Hvis du ønsker å opprette en hyperkobling til denne nettsiden eller til et annet nettsted som drives eller vedlikeholdes av Arla Foods, vennligst kontakt Helle Braad Lindahl på arla@arlafoods.com. Arla ønsker generelt lenker til sine nettsider velkommen. Men ved å lenke, er du enig i at Arla kan kreve at lenken fjernes hvis, i Arlas eneste oppfatning, ethvert aspekt av lenkewebområdet, innholdet eller andre forhold knyttet til lenken er uanvendelig for Arla.

 

6. ANSVARSBEGRENSNING 

Internett er av sin natur et upålitelig medium. Du aksepterer derfor at dette nettstedet tilbys på en tilgjengelig og tilgjengelig basis. 

Arla tar alle rimelige skritt for å sikre at Nettstedet fungerer til enhver tid, men Arla garanterer ikke at denne nettsiden vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri, at feilene vil bli rettet, eller at dette nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er fri for programvarevirus eller feil eller andre feil.