castello-fullfavorites iconBasket Copyicon-checkmarkicon-facebookicon-globeInstagramicon-pinterestCastello sustainability-08 Copy 7icon-youtubeservings icon mediumtimerTime icon big
Creamy White Cheese Ball

Creamy White Cheese Ball

ingredients

  • 100 g unsalted pistachios nuts
  • 2 Castello® Creamy White (250 g)
  • 100 g hazelnuts
  • 100 g dried cranberries
  • 100 g dried blueberries